Būvzinātnes centrs

Būvzinātnes centrs ir dibināts 2005. gadā Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp būvzinātnes un citām zinātnes nozarēm. Centrā darbojas dažādu būvzinātnes nozaru pētnieki, tādā veidā sekmējot daudzpusīgu pieeju būvzinātnes jautājumu risināšanā.

Būvzinātnes centrā ietilpst 3 zinātniskās laboratorijas:

  • Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
  • Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
  • Telpiskās un reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija