Entries by andaberzina

LABORATORIJU VADĪTĀJI

13.decembra Būvzinātnes centra sēdē tika vienbalsīgi apstiprināti laboratoriju vadītāji: Tālis Juhna – Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs; Viktors Mironovs – Pulvermateriālu zinātniskās laboratorijas vadītājs; Jānis Zvirgzds – Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu zinātniskās laboratorijas vadītājs.

BŪVZINĀTNES CENTRA NOLIKUMS

Saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2015. gada 26. oktobra lēmumu „Par RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvzinātnes centra reorganizāciju un tā nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” Būvzinātnes centrā ietilpst šādas RTU struktūrvienības: Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija Telpiskās un reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija