PAR MUMS

Būvzinātnes centrs ir dibināts 2005. gadā Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp būvzinātnes un citām zinātnes nozarēm. Centrā darbojas dažādu būvzinātnes nozaru pētnieki, tādā veidā sekmējot daudzpusīgu pieeju būvzinātnes jautājumu risināšanā.

Būvzinātnes centrā ietilpst 3 zinātniskās laboratorijas:

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Būvzinātnes centrs ir izvirzījis šādus mērķus:

  • koordinēt un veikt zinātniski pētniecisko darbu būvzinātnes nozarē;
  • attīstīt savstarpēji integrētu vides, mehānikas, materiālu zinātnes, lietišķās fizikas un ķīmijas, kā arī inženierzinātņu metožu pielietošanu inženierbūvju un sistēmu problēmu formulēšanā un risināšanā;
  • sekmēt studentu un doktorantu pētniecisko darbu izstrādi;
  • sekmēt nozares pētniecībā iesaistīto cilvēkresursu attīstību;
  • sadarboties ar citām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pētniecisko darbu īstenošanā;
  • attīstīt sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar universitātēm, profesionālajām asociācijām, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, komercreģistra iestādēm;
  • sniegt konsultācijas uzņēmumiem;
  • piesaistīt finansējumu starptautisko un reģionālo pētījumu projektu realizācijai.

BŪVZINĀTNES CENTRA PADOME

Sandris Ručevskis – Būvzinātnes centra direktors

Tālis Juhna – Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs

Viktors Mironovs – Pulvermateriālu zinātniskās laboratorijas vadītājs

Jānis Zvirgzds – Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu zinātniskās laboratorijas vadītājs