BŪVZINĀTNES CENTRA DIREKTORS

Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis

E-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv

Tālrunis: 29282562

ŪDENS PĒTNIECĪBAS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS VADĪTĀJS

Profesors, Dr.sc.ing. Tālis Juhna

E-pasts: talis.juhna@rtu.lv

Tālrunis: 67089400

TELPISKĀS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PĒTĪJUMU ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS VADĪTĀJS

Asoc. Profesors, Dr.sc.ing. Jānis Zvirgzds

E-pasts: janis.zvirgzds@rtu.lv

Tālrunis: 29259135

PULVERMATERIĀLU ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS VADĪTĀJS

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs

E-pasts: viktors.mironovs@gmail.com

Tālrunis: 29146944