PROJEKTI

ŪDENS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA

  • WATERCHAIN

Radīt praktisku instrumentu, ar kura palīdzību samazināt kaitīgo vielu ieplūšanu Baltijas jūrā

  • POMACEA

Radīt optimālu tehnoloģiju un tās darbības režīmu efektīvai membrānas darbībai un ilgmūžībai. Pilotiekārta tiks pārbaudīta Indijā.

  • SOPHIS

Radīt automatizētu dzeramā ūdens bioloģiskās kvalitātes kontroles sistēmu.

  • LIFE12.BIO

Alernatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai.

  • VIEDĀ BIOFILTRĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
 

TELPISKĀS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PĒTĪJUMU ZINĀTNISKĀS LABORATORIJA

  • Līgums ar Rēzeknes augstskolu par liela apjoma 3D datu apstrādi un analīzi
  • Līgums ar Ķekavas pašvaldību par inteliģentās videonovērošanas sistēmas izstrādi. Notiek pirmizpēte.

PULVERMATERIĀLU ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA

  • Sadarbības līgums RTU-WHZ . Zwickau, Vācija
  • Sadarbības RTU (Rīga) – SSAU. Samara. Krievija
  •  Sadarbības līgums RTU ( Rīga) – TvGTU (Tver, Krievija)